Vingespenn

32-40 mm.

Totalutbredelse

Europa og Kaukasus.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig på Sørlandet, på Østlandet nord til Romerike, og på Vestlandet nord til Bergensområdet.

Unge stadier

Larven lever hovedsakelig på eik (Quercus), men kan også finnes på andre løvtrær som bøk, bjørk (Betula) og lind.

Flyvetid

August - september.

Økologi

I og ved eikeskog og blandingsskog med innslag av eik.