Vingespenn

26-30 mm.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus, og mot øst til Amur i det østlige Sibir.

Utbredelse i Norge

Vanlig til Nord-Trøndelag.

Unge stadier

Larven lever hovedsakelig på Salix-arter (selje, vier, pil), men også på osp, or (Alnus) og slåpetorn.

Flyvetid

Ultimo juli - medio september.

Økologi

På åpne, ofte fuktige, steder med kratt av selje eller vier (Salix).