Vingespenn

40-50 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Kaukasus.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig til Steigen i Nordland. Imidlertid finnes arten på Østlandet kun til litt nord for Oslo.

Unge stadier

Larven lever på ulike løvtrær.

Flyvetid

Medio juni - juli.

Økologi

I løvskog og løvblandet barskog, i kratt og hager.