Vingespenn

33–38 mm.

Totalutbredelse

Europa og Lilleasia.

Utbredelse i Norge

Første funn i Norge ble gjort i 1977. Arten er nå vanlig i Sør-Norge på Sørlandet og den sørlige delen av Østlandet. På Vestlandet så langt bare funnet i Ryfylke.

Unge stadier

Larven lever først og fremst på gran, men kan også leve på andre bartrær.

Flyvetid

Medio juli - august.

Økologi

I og ved barskog.