Vingespenn

30-35 mm.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus, Kasakhstan, og mot øst til Japan.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig på Sørlandet, Østlandet nord til Oslo, og Vestlandet nord til Bergensområdet.

Unge stadier

Larven lever på ulike løvtrær og busker, bl.a. trollhegg, eik (Quercus), bjørk (Betula) og pors.

Flyvetid

Ultimo april - mai.

Økologi

I åpen løvskog og kratt.