Vingespenn

30-37 mm.

Totalutbredelse

Europa og Kaukasus, mot øst til Stillehavet i det østligste Sibir.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig i Oslofjordområdet og på Sørlandet vest til Farsund.

Unge stadier

Larven lever på eik (Quercus), bøk, bjørk (Betula) og lind.

Flyvetid

Medio mai - juni samt en partiell 2. generasjon i august.

Økologi

I og ved edelløvskog.