Vingespenn

Hann 35-38 mm.

Kjennetegn

Hunnen er uten synlige vinger.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Kaukasus. Utbredt i Danmark og Sør-Sverige.

Utbredelse i Norge

Funnet én gang i Norge: i Askim i Østfold i 2019.

Unge stadier

Larven lever på eik (Quercus), men er også funnet på osp og bjørk (Betula).

Flyvetid

Ultimo mars - primo mai.

Økologi

I åpen eikeskog.