Vingespenn

31-39 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus, Nord-Afrika og mot øst til Sentral-Asia.

Utbredelse i Norge

Vanlig nord til Lofoten.

Unge stadier

Larven lever på ulike løvtrær og busker.

Flyvetid

Medio mai - primo juli samt en partiell 2. generasjon i august - september.

Økologi

I skogbryn, løvskog, kratt og hager.