Vingespenn

40-44 mm.

Totalutbredelse

Europa og mot øst til Japan.

Utbredelse i Norge

Vanlig til Saltdalen i Nordland.

Unge stadier

Larven lever på ulike løvtrær og bartrær.

Flyvetid

Mai - juni.

Økologi

Overalt der det finnes trær eller busker, men den går ikke opp i høyfjellet.