Vingespenn

39-52 mm.

Kjennetegn

Hunnen er større enn hannen.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus, Kasakhstan, og mot øst til Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Lokal og temmelig sjelden nord til den sørligste delen av Hedmark. Dessuten på Sørlandet vest til Kristiansand.

Unge stadier

Larven lever på ulike løvtrær og busker.

Flyvetid

Juni - medio juli.

Økologi

På lysninger, i kratt, og på myr.