Vingespenn

36-45 mm.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus, Mongolia, mot øst til Kina, Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Meget lokal langs kysten fra Oslofjorden til Lærdal. Enkelte ganger kan den opptre i stort tall og gjøre skade på bærbusker.

Unge stadier

Larven lever på stikkelsbær, rips (Ribes spp.), slåpetorn og hagtorn (Crataegus).

Flyvetid

Medio juli - primo august.

Økologi

I løvskog, kratt og hager.