Vingespenn

26-31 mm.

Totalutbredelse

Europa, Nord-Afrika og Lilleasia.

Utbredelse i Norge

Lokalt temmelig vanlig langs kysten fra ytre Oslofjord til Flora i Sogn og Fjordane.

Unge stadier

Larven lever på røsslyng.

Flyvetid

Ultimo april - mai og medio august - oktober i to generasjoner.

Økologi

Lynghei og åpen furuskog nær kysten.