Vingespenn

33-37 mm.

Totalutbredelse

Europa og mot øst til Japan.

Utbredelse i Norge

Temmelig sjelden rundt Oslofjorden og på Sørlandet vest til Søgne.

Unge stadier

Larven lever på ulike løvtrær.

Flyvetid

Ultimo april - primo juni.

Økologi

I løvskog, helst med innslag av eik.