Vingespenn

35-47 mm.

Kjennetegn

Hunnen er større enn hannen.

Totalutbredelse

Europa, mot øst til Kaukasus og det vestlige Sentral-Asia.

Utbredelse i Norge

Meget lokalt forekommende i Østfold og Vestfold samt Porsgrunn i Telemark.

Unge stadier

Larven lever først og fremst på bøk, men kan også finnes på andre løvtrær.

Flyvetid

Medio august - medio september.

Økologi

I bøkeskog.