Vingespenn

37-45 mm.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus og Kasakhstan.

Utbredelse i Norge

Vanlig til Sør-Trøndelag.

Unge stadier

Larven lever på alle slags trær, busker og lave planter.

Flyvetid

Ultimo juni - medio august.

Økologi

I skog, hager og kratt.