Vingespenn

44-54 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, og mot øst til Altajfjellene i Sibir.

Utbredelse i Norge

Første gang funnet i Norge i 1958. Arten er nå temmelig vanlig på Østlandet nord til Oslo-området og på Sørlandet vest til Farsund i Vest-Agder.

Unge stadier

Larven lever på hyll (Sambucus), leddved, kaprifol, vivendel, samt bergflette.

Flyvetid

Ultimo juni - juli.

Økologi

I skogbryn, kratt og hager.