Vingespenn

30-32 mm.

Totalutbredelse

Europa.

Utbredelse i Norge

Kun funnet én gang i Norge: Halden i Østfold i 1906. Arten er nå sannsynligvis forsvunnet fra Norge på grunn påvirkninger av levestedet.

Unge stadier

Larven lever på lav som vokser på eikestammer.

Flyvetid

Medio juni - medio juli.

Økologi

I eikeskog.