Vingespenn

32-46 mm.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus, mot øst til Kamtsjatka i det østlige Sibir.

Utbredelse i Norge

Vanlig over hele landet.

Unge stadier

Larven lever på alle mulige typer løvtrær og busker.

Flyvetid

Mai - juni ( - primo juli). En svært sjelden annen generasjon i ultimo juli - august.

Økologi

I alle biotoper der det er løvtrær eller busker. Arten går opp i bjørkebeltet i fjellet.