Vingespenn

41-54 mm.

Kjennetegn

Hunnen er større enn hannen.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst til Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Lokalt temmelig vanlig på den sørøstlige delen av Østlandet nord til Elverum. Vest for Oslofjorden kun kjent fra Tønsberg.

Unge stadier

Larven lever på ulike løvtrær og busker.

Flyvetid

Medio august - medio september.

Økologi

I skogbryn og kratt.