Vingespenn

23-26 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus, mot øst til det vestlige Sentral-Asia.

Utbredelse i Norge

Første funn i Norge i Kristiansand 2008. Siden funnet flere ganger langs kysten fra Kristiansand til Østfold.

Unge stadier

Larven lever på spolebusk.

Flyvetid

Medio juni - august i to sammenhengende generasjoner.

Økologi

I skogbryn og kratt.