Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Vimeo video: Megachile lagopoda
Vimeo video: Megachile lagopoda
Vimeo video: Megachile lagopoda
Vimeo video: Coelioxys conica og Megachile circumcincta
Vimeo video: Megachile circumcincta
Vimeo video: Megachile circumcincta
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene: