Vingespenn

33-40 mm.

Totalutbredelse

Tropisk art utbredt i Afrika, Asia og Australia. I Europa finnes den rundt Middelhavet, men individer på trekk når helt opp til det sørlige Skandinavia.

Utbredelse i Norge

Funnet én gang i Norge, i Sandefjord i Vestfold i 1999.

Unge stadier

Larven lever på gress. Den gjør skade på nyttevekster i gressfamilien.

Flyvetid

Hele året. Immigranter til Nord-Europa er funnet om høsten.

Økologi

Ingen spesiell biotop hos oss.