Vingespenn

35-40 mm.

Totalutbredelse

Europa og Lilleasia, mot øst til Transbajkal i Sibir.

Utbredelse i Norge

Vanlig på Sørlandet og Østlandet.

Unge stadier

Larven lever på blomster og frø av engsmelle og andre smeller (Silene).

Flyvetid

Juni - juli.

Økologi

På enger og andre åpne steder der det vokser smelle.