Vingespenn

27-35 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus og Nord-Afrika, østover til det sørlige Sibir og Mongolia.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig nord til Dovre. Et tilfeldig funn fra Tranøy i Troms.

Unge stadier

Larven lever på frøene av smelle og tjæreblom (Silene).

Flyvetid

Juni - juli.

Økologi

På enger.