Vingespenn

23-30 mm.

Kjennetegn

Kjønnene er ulike. Hos hannen er framvingen gyllenbrun med to rader gulhvite flekker. Hos hunnen er framvingen gråbrun med to utydelige mørkere tverrbånd. Hannen har dessuten duftorgan i form av fortykkede baklår med lange pensler.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, østover til Japan.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig nord til Troms.

Unge stadier

Larven lever i rot og stengel av einstape, men andre næringsplanter er også nevnt. Den overvintrer to ganger.

Flyvetid

Ultimo juni - primo august.

Økologi

I skog og skogbryn, også i bjørkebeltet i fjellet. Arten opptrer gjerne i antall på lokalitetene. Svermingen starter om kvelden før sola går ned og avsluttes før det blir helt mørkt. Hannene svermer i små grupper i en karakteristisk pendlende flukt samtidig som de gir fra seg en ananaslignende duft fra duftorganene på bakbeina.