L-tegnet gressfly er et brunsjattert nattfly med en karakteristisk, hvit L-tegning på framvingen. Arten ble funnet i Norge for første gang i 2018. Larven lever på gress.

34–40 mm.

Kjennetegn

L-tegnet gressfly er et middels stort nattfly. Framvingen er beige med mørkere brune tegninger på midten og langs ytterkanten. Midt på vingen finnes et karakteristisk, hvitt, L-formet merke.

Forvekslingsarter

Arten minner om andre arter i slekten Mythimna, men kan skilles fra lignende arter på det L-formede hvite merket midt på framvingen.

Totalutbredelse

Arten finnes i Europa utenom de nordligste delene, i Nord-Afrika, og østover gjennom Asia til Himalaya. Arten opptrer som migrant i Nord-Europa, men er også i ekspansjon nordover.

Utbredelse i Norge

Arten ble funnet i Norge for første gang i Lillesand i Aust-Agder i 2018. Den er også senere påvist langs kysten av Sør-Norge.

Unge stadier

Larven lever på gress Poaceae.

Flyvetid

I Mellom-Europa har arten to generasjoner, én i juli og én fra medio september til medio oktober. Migranter kan påtreffes i Nord-Europa i de samme periodene.

Økologi

Arten lever på åpne, varme, gressbevokste steder.