Vingespenn

31-36 mm.

Totalutbredelse

Europa, Nord-Afrika, Sibir og tvers over det nordamerikanske kontinent.

Utbredelse i Norge

Vanlig på Sørlandet og den sørlige delen av Østlandet. Tilfeldig på indre deler av Østlandet og i Hordaland og Sogn på Vestlandet.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter, men særlig hyppig på melde (Chenopodium, Atriplex) og burot og malurt (Artemisia).

Flyvetid

Mai - primo juli og ultimo juli - primo september i to generasjoner.

Økologi

På ulike åpne biotoper.