Vingespenn

34-39 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst til Mongolia.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig, men nokså lokal på Sørlandet og Østlandet nord til Mjøsområdet. På Vestlandet kun i Rogaland.

Unge stadier

Larven lever på ulike løvtrær og busker, men synes å ha en forkjærlighet for Salix-arter (selje, vier, pil).

Flyvetid

Ultimo april - mai.

Økologi

I blandingsskog, av og til på åpne biotoper der det vokser busker.