Vingespenn

25-27 mm.

Totalutbredelse

Fennoskandia og Alpene, østover gjennom det nordlige Russland til Japan. Nordlige deler av Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Sjelden fra indre deler av Sør-Norge nord til Finnmark.

Unge stadier

Larven lever på dvergbjørk og blokkebær.

Flyvetid

Medio juni - juli.

Økologi

Om dagen på myrer fra øvre del av barskogsonen til like over tregrensen.