Vingespenn

24-34 mm.

Totalutbredelse

Europa, Nord-Afrika, Midt-Østen, nordlige deler av India og Pakistan, østover til det sørlige Sibir.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig langs kysten fra Oslofjorden til det sørlige Rogaland. Ellers på Vestlandet kun inne i fjordene. Østafjells går den nord til Dovre.

Unge stadier

Larven lever på frøene av smelle, tjæreblom og jonsokblom (Silene).

Flyvetid

Medio mai - juli.

Økologi

På tørre enger. Den går opp i bjørkebeltet i fjellet.