Vingespenn

32-37 mm.

Totalutbredelse

Fennoskandia og flekkvis i fjellområder i Mellom- og Sør-Europa, Lilleasia og Kaukasus.

Utbredelse i Norge

Lokalt ikke sjelden nord til Dovre.

Unge stadier

Larven lever ved kysten på frøene av strandsmelle, ellers på engsmelle.

Flyvetid

Medio juni - medio august.

Økologi

Ved kysten på strender med grus eller rullestein, inne i landet på steinete eller bergrike biotoper. Den går opp til øverst i bjørkebeltet i fjellet.