Vingespenn

30-38 mm.

Totalutbredelse

Europa og Midtøsten, østover til Japan.

Utbredelse i Norge

Vanlig nord til Saltdalen i Nordland.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter, busker og løvtrær.

Flyvetid

Ultimo mai - medio august.

Økologi

I ulike biotoper, både i skogsterreng og i kulturlandskap.