Vingespenn

23-25 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa og Kaukasus, mot øst til Japan.

Utbredelse i Norge

Lokalt ikke sjelden på Østlandet nord til Elverum og på Sørlandet vest til Lindesnes.

Unge stadier

Larven lever på starr (Carex).

Flyvetid

Medio juni - medio juli.

Økologi

På myr, sumpmark og fuktige enger.