Vingespenn

28-37 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus, nordlige deler av Midtøsten og Nord-Afrika, østover til fjellene i Sentral-Asia og det nordvestlige Himalaya. Jemen.

Utbredelse i Norge

Lokal og sjelden ved Oslofjorden og ytre Telemark. Dessuten påvist i Hole i Buskerud.

Unge stadier

Larven lever på frøene av nikkesmelle.

Flyvetid

Juni - medio august.

Økologi

På strender med grus eller rullestein der vertsplanten vokser.