Vingespenn

32-38 mm.

Kjennetegn

Forveksles ofte med brunt lærfly, men denne har ikke hårete øyne.

Totalutbredelse

Europa, og mot øst til Altaj-fjellene i Sibir.

Utbredelse i Norge

Vanlig nord til Trondheim.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter, busker og løvtrær.

Flyvetid

Medio mai - primo august.

Økologi

I biotoper med løvtrær og busker.