Vingespenn

24-26 mm.

Totalutbredelse

Fjellområder i Europa, gjennom Russland med Sibir til Japan og i Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Vanlig i fjellregionen over hele landet bortsett fra kystområdene på Vestlandet.

Unge stadier

Larven lever på krekling, tyttebær, blåbær, reinrose og andre lave planter.

Flyvetid

Medio juni - medio juli.

Økologi

På fjellhei i bjørkeregionen og over tregrensa. Dagaktiv.