Vingespenn

30-37 mm.

Totalutbredelse

Europa, Nord-Afrika og Midtøsten, østover til Japan.

Utbredelse i Norge

Vanlig nord til Nordmøre.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter, av og til skadedyr på nyttevekster i hager.

Flyvetid

Ultimo mai - juli.

Økologi

På enger og ved dyrket mark, i hager og parker.