Vingespenn

30-33 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Kaukasus, østover til Korea, det nordlige Kina og Japan.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig nord til Nordmøre.

Unge stadier

Larven lever på frøene til ulike planter i nellikfamilien.

Flyvetid

Ultimo mai - august.

Økologi

På åpne blomsterrike steder.