Vingespenn

30-38 mm.

Totalutbredelse

Europa, Nord-Afrika, Lilleasia, østover til Turkmenistan. I Nord-Europa har den inntil nylig vært oppfattet som immigrant, men har i senere år etablert seg i det aller sørligste Skandinavia.

Utbredelse i Norge

Funnet i Larvik i Vestfold i 2013.

Unge stadier

Larven lever på gress og andre lave planter.

Flyvetid

Ultimo juni - medio juli og medio august - september i to generasjoner.

Økologi

I ulike biotoper.