Vingespenn

47-52 mm.

Kjennetegn

Skilles fra østlig pyramidefly bl.a. på at framvingens indre og ytre mellomlinje nærmest er parallelle. Sikker artsbestemmelse krever undersøkelse av genitaliene.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Midtøsten, østover til Kina, Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig på Sørlandet og Østlandet nord til den sørlige delen av Oppland og Hedmark. Arten har ekspandert i senere år.

Unge stadier

Larven lever på ulike løvtrær, busker og urter.

Flyvetid

Ultimo juli - medio september.

Økologi

I skogkanter og åpen skog.