Vingespenn

44–50 mm.

Totalutbredelse

Europa og østover til Kina, Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Vanlig på Sørlandet og Østlandet til like nord for Oslo. På Vestlandet bare kjent fra Jæren i det sørlige Rogaland.

Unge stadier

Larven lever på ulike løvtrær, busker og urter.

Flyvetid

Medio august - september.

Økologi

I ulike biotoper.