Vingespenn

26-32 mm.

Totalutbredelse

Nord-Europa, fjellområder i Mellom-Europa og Hellas, Lilleasia, Iran, mot øst til Korea. Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Vanlig i indre deler av Sørlandet og Østlandet, temmelig sjelden langs kysten. På Vestlandet kun i indre Sogn.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter.

Flyvetid

Medio juli - august.

Økologi

I ulike biotoper.