Vingespenn

28-33 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Iran, øst til Transbajkal i Sibir.

Utbredelse i Norge

Lokal og temmelig sjelden ved Oslofjorden og langs Sørlandskysten vest til Lista.

Unge stadier

Larven er kjøtteter. Den lever inne i stengelen av takrør der den livnærer seg av andre insekter (larver, pupper og insektrester).

Flyvetid

Juni - juli.

Økologi

I takrørbelter.