Vingespenn

28-35 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, Lilleasia, Kaukasus, Irak og det vestlige Sibir.

Utbredelse i Norge

Lokalt temmelig vanlig rundt Oslofjorden og på Sørlandet vest til Lista.

Unge stadier

Larven lever i stengelen av takrør.

Flyvetid

Ultimo juli - primo september.

Økologi

I og ved takrørsumper, men sommerfuglen flyr ofte langt utenfor biotopen.