Vingespenn

41–47 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, østover til Japan. Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Vanlig til Rana i Nordland. Lenger nord er det gjort enkeltfunn i Målselv i Troms og i Sør-Varanger i Finnmark.

Unge stadier

Larven lever på blåbær, blokkebær og selje.

Flyvetid

August - september.

Økologi

I skog, også i bjørkebeltet i fjellet.