Vingespenn

30-33 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, Lilleasia, mot øst til Japan. Introdusert til Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Ikke sjelden langs kysten fra Oslofjorden til Boknafjorden i Rogaland. Den er funnet noen få ganger inne i landet.

Unge stadier

Larven lever på takrør, strandrør eller på kjempesøtgras.

Flyvetid

Medio juli - medio august.

Økologi

På fuktige enger, strender og i sumpmark.