Sørlig ringurtefly er et middels stort nattfly med brunmønstrede vinger. Arten ble funnet i Norge for første gang i 2014. Larven lever på mange ulike urter.

Vingespenn

29–33 mm.

Kjennetegn

Sørlig ringurtefly er et middels stort nattfly. Framvingen er nokså ensfarget brun. Nyremerket og ringmerket er mørkere brune og kantet med lyst. Bakvingen er hvitlig grå.

Forvekslingsarter

Arten kan forveksles med mange andre nattfly, særlig de øvrige artene i slekten Hoplodrina.

Totalutbredelse

Arten finnes i Europa unntatt de nordligste områdene, i Nord-Afrika, og østover gjennom Asia til Pakistan.

Utbredelse i Norge

Det første norske funnet ble gjort i Stavanger i Rogaland i 2014. Siden er arten funnet flere ganger ved Oslofjorden og langs Sørlandskysten. Arten er i ekspansjon nordover og er trolig i ferd med å etablere seg i Norge.

Unge stadier

Larven lever på mange ulike urter.

Flyvetid

Primo juni - primo juli og primo august - ultimo september i to generasjoner.

Økologi

Arten lever på varme, gressrike steder; gjerne stepper, men også i skog og buskmark.