Vingespenn

23-27 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, Kaukasus og Lilleasia, mot øst til Kina og Mongolia.

Utbredelse i Norge

Temmelig sjelden langs kysten fra midtre Oslofjord til Lista i Vest-Agder.

Unge stadier

Larven lever i stråene av gress, spesielt rørkvein (Calamagrostis).

Flyvetid

Juli - august.

Økologi

På gressbevokste strandenger.