Vingespenn

37-41 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus og Kasakhstan, østover til Altaj-fjellene i Sibir.

Utbredelse i Norge

Funnet i Rygge og Askim i Østfold i 1995 og 1997. Det dreier seg mest sannsynlig om trekk.

Unge stadier

Larven lever i røttene og den nedre del av stengelen av gress.

Flyvetid

August - september.

Økologi

På åpne lokaliteter på sandgrunn.