Vingespenn

34-39 mm.

Totalutbredelse

Europa.

Utbredelse i Norge

Kun kjent fra et fåtall lokaliteter i Råde og Hvaler i Østfold.

Unge stadier

Larven lever på krypvier.

Flyvetid

Ultimo august - medio september.

Økologi

På sandstrender og andre åpne sandområder med krypvier.